Τα σκάφη της Hydrolift ακολουθούν τρεις βασικές αρχές: Καινοτομία, Design και Απόδοση. Αφοσιωμένοι στη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των σκαφών τους, παρέχουν στους πελάτες τους σκάφη υψηλής ποιότητας και απαράμιλλου σχεδιασμού .

Η Hydrolift, παράγει όλα τα σκάφης της στην Νορβηγία.
Στη Hydrolift , είμαστε περίφανοι που πορευόμαστε με τον παραδοσιακό Νορβηγικό τρόπο κατασκευής σκαφών. Η υψηλή δεξιοτεχνία μας είναι το μέσο μας για να τιμήσουμε την παράδοση αυτή.